Instituce z oblasti nemocnice

V roce 2023 poskytlo plat 19 institucí.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Evidujeme jeden plat jedné pozice. 227 793  Kč - 227 793  Kč
Fakultní nemocnice Brno 15 platů. 86 329  Kč - 224 839  Kč
Fakultní nemocnice Bulovka 12 platů. 110 164  Kč - 312 775  Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové 8 platů. 108 279  Kč - 214 057  Kč
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 8 platů. 156 580  Kč - 243 293  Kč
Fakultní nemocnice Olomouc 11 platů. 96 944  Kč - 215 183  Kč
Fakultní nemocnice Ostrava 11 platů. 134 111  Kč - 286 500  Kč
Fakultní nemocnice Plzeň 21 platů. 74 729  Kč - 304 138  Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 12 platů. 90 323  Kč - 259 584  Kč
Fakultní nemocnice v Motole 29 platů. 62 611  Kč - 321 026  Kč
Fakultní Thomayerova nemocnice 7 platů. 119 722  Kč - 239 345  Kč
Institut klinické a experimentální medicíny 8 platů. 103 747  Kč - 311 579  Kč
Koordinační středisko transplantací Evidujeme jeden plat jedné pozice. 154 701  Kč - 154 701  Kč
Nemocnice Na Homolce 4 platy. 117 939  Kč - 274 786  Kč
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 7 platů. 68 401  Kč - 235 275  Kč
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 21 platů. 18 762  Kč - 263 403  Kč
Vojenská nemocnice Brno 6 platů. 83 274  Kč - 132 496  Kč
Vojenská nemocnice Olomouc 6 platů. 105 271  Kč - 149 300  Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 platy. 260 916  Kč - 298 894  Kč