Instituce z oblasti zemědělství

V roce 2023 poskytlo plat 14 institucí. Plat odmítly poskytnout 2 instituce.

Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. Odmítli poskytnout platy.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Odmítli poskytnout platy.
Ministerstvo zemědělství 17 platů. 92 148  Kč - 224 262  Kč
Státní veterinární správa 17 platů. 87 526  Kč - 124 023  Kč
Státní veterinární ústav Jihlava 3 platy. 84 952  Kč - 117 272  Kč
Státní veterinární ústav Olomouc 2 platy. 98 167  Kč - 115 000  Kč
Státní veterinární ústav Praha 3 platy. 84 669  Kč - 111 690  Kč
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 6 platů. 70 174  Kč - 145 984  Kč
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 5 platů. 87 030  Kč - 129 759  Kč
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 21 platů. 78 863  Kč - 147 697  Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 10 platů. 50 628  Kč - 100 073  Kč
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 4 platy. 87 164  Kč - 117 001  Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 3 platy. 81 392  Kč - 99 038  Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 20 platů. 833  Kč - 133 000  Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Evidujeme jeden plat jedné pozice. 75 988  Kč - 75 988  Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 4 platy. 52 875  Kč - 81 408  Kč