Manažerské platy ve veřejné správě za rok 2023 nižší než nástupní plat pokladní/ho v Lidlu

Informace o manažerských platech a odměnách vedoucích úřadů, státních podniků či příspěvkových organizací za rok 2023.

Zajímají vás také nižší než průměrné platy?

Nástupní plat pokladní v Lidl v Praze byl podle iDnes 33 700 Kč hrubého.

Rozsah zobrazovaných platů manažerů ve veřejné správě je od nuly až po nástupní plat pokladní/ho v Lidlu (33 700 Kč).

Pozice Organizace Měsíční plat v 2023 Nefinanční odměna
Ředitel/ka odboru 5a ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 30 012 Kč NE
Člen/ka dozorčí rady 1 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 2 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 3 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 4 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 5 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 6 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 7 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 8 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 9 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 10 Česká pošta, s.p. 30 000 Kč
Předseda/dkyně dozorčí rady Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 29 583 Kč
Člen/ka dozorčí rady 11 Česká pošta, s.p. 28 295 Kč
Místopředseda Dozorčí rady Povodí Labe, státní podnik 25 081 Kč
Předseda dozorčí rady Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 25 000 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 24 167 Kč
Předseda dozorčí rady PRISKO a.s. 24 000 Kč
Člen dozorčí rady 1 PRISKO a.s. 21 300 Kč
Člen dozorčí rady 2 PRISKO a.s. 21 300 Kč
Místopředseda dozorčí rady Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 20 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady+výbor audit Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 19 583 Kč
Náměstek/náměstkyně (F) Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 18 762 Kč
Členové DR Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 16 091 Kč Za výkon funkce DR a Výboru pro audit není pobírán plat, ale odměna.
Soudce 1 Okresní soud v Kroměříži 15 805 Kč 0
Člen/ka dozorčí rady 2 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 3 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 4 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 5 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 6 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 7 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 1 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 2 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 3 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 4 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 15 000 Kč
Člen dozorčí rady 5 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 1 Povodí Labe, státní podnik 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 2 Povodí Labe, státní podnik 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 3 Povodí Labe, státní podnik 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 4 Povodí Labe, státní podnik 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 5 Povodí Labe, státní podnik 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 6 Povodí Labe, státní podnik 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 7 Povodí Labe, státní podnik 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 8 Povodí Labe, státní podnik 14 250 Kč
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 13 089 Kč
Člen/ka výboru dozorčí rady - předseda Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 10 000 Kč
Předseda Výboru pro audit Povodí Labe, státní podnik 10 000 Kč
Soudce 11 Okresní soud ve Svitavách 9 484 Kč
Člen/ka výboru dozorčí rady-místopředseda Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 8 500 Kč
Místopředseda Výboru pro audit Povodí Labe, státní podnik 8 500 Kč
Výbor pro audit předseda PRISKO a.s. 7 000 Kč
Člen výboru fondu 1 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen výboru fondu 2 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen výboru fondu 3 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen výboru fondu 4 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen výboru fondu 5 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen výboru fondu 6 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen výboru fondu 7 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen výboru fondu 8 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen dozorčí rady 1 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen dozorčí rady 2 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen dozorčí rady 3 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen dozorčí rady 4 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Člen dozorčí rady 5 Státní fond podpory investic 5 000 Kč
Výbor pro audit člen 1 PRISKO a.s. 5 000 Kč
Výbor pro audit člen 2 PRISKO a.s. 5 000 Kč
Člen Výboru pro audit Povodí Labe, státní podnik 5 000 Kč
Soudce 44 Okresní soud v Karviné 4 528 Kč -
Předseda Výboru pro audit Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 2 500 Kč Za výkon funkce DR a Výboru pro audit není pobírán plat, ale odměna.
1. Místopředseda DR Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 2 000 Kč Za výkon funkce DR a Výboru pro audit není pobírán plat, ale odměna.
Místopředseda Výboru pro audit Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 2 000 Kč Za výkon funkce DR a Výboru pro audit není pobírán plat, ale odměna.
Členové Výboru pro audit Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 1 667 Kč Za výkon funkce DR a Výboru pro audit není pobírán plat, ale odměna.
Předseda Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 3 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 4 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 909 Kč
Předseda Rady VÚV TGM, v. v. i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 3 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 4 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 5 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 6 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 7 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 833 Kč
Předseda/člen dozorčí rady Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 0 Kč Výše odměny vyplývá z Jednacího řádu dozorčí rady SPCSS.
Člen dozorčí/správní rady nadace Nadace České pošty 0 Kč výkon funkcí v rámci Nadace je bezplatný
Člen / členka správní rady E Správa železnic, státní organizace 0 Kč dle § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nepřísluší poslanci nebo senátorovi zastupujícímu stát, odměna, podíl na zisku, či jiné plnění
Předseda/předsedkyně správní rady Správa železnic, státní organizace 0 Kč dle § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nepřísluší poslanci nebo senátorovi zastupujícímu stát, odměna, podíl na zisku, či jiné plnění
Předseda DR Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 0 Kč Za výkon funkce DR a Výboru pro audit není pobírán plat, ale odměna. Předseda DR nepřijal za rok 2023 žádnou odměnu.
jednatel Smart Ticketing s.r.o. 0 Kč nedosával žádné peněžní ani nepeněžní plnění
Předseda Dozorčí rady Povodí Labe, státní podnik 0 Kč
Soudce 13 Okresní soud v Benešově 0 Kč
Soudce 9 Okresní soud v Ústí nad Orlicí 0 Kč
Soudce 4 Okresní soud ve Znojmě 0 Kč
Zobrazeno 94 platů z celkem 3494
Zajímají vás také nižší než průměrné platy?