Centrum pro regionální rozvoj České republiky

IČO: 04095316
Datová schránka: mt6427q

rozvoj
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 015 464 Kč 126 933 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 720 525 Kč 143 377 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 244 763 Kč 103 730 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 294 431 Kč 107 869 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 547 926 Kč 91 321 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 1 093 284 Kč 91 107 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 625 105 Kč 89 301 Kč
Vedoucí pracovník č. 8 1 069 362 Kč 89 114 Kč
Vedoucí pracovník č. 9 1 058 707 Kč 88 226 Kč
Vedoucí pracovník č. 10 1 125 203 Kč 93 767 Kč
Vedoucí pracovník č. 11 1 055 595 Kč 87 966 Kč
Vedoucí pracovník č. 12 1 064 382 Kč 88 699 Kč
Vedoucí pracovník č. 13 1 160 103 Kč 96 675 Kč
Vedoucí pracovník č. 14 506 373 Kč 84 396 Kč
Vedoucí pracovník č. 15 1 090 862 Kč 90 905 Kč
Vedoucí pracovník č. 16 1 095 724 Kč 91 310 Kč
Vedoucí pracovník č. 17 981 685 Kč 81 807 Kč
Vedoucí pracovník č. 18 995 080 Kč 82 923 Kč
Vedoucí pracovník č. 19 431 580 Kč 86 316 Kč
Vedoucí pracovník č. 20 91 919 Kč 91 919 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 713 459 Kč 142 788 Kč
Vedoucí pracovník č. 10 1 058 484 Kč 88 207 Kč
Vedoucí pracovník č. 11 1 015 763 Kč 84 647 Kč
Vedoucí pracovník č. 12 999 670 Kč 83 306 Kč
Vedoucí pracovník č. 13 1 095 794 Kč 91 316 Kč
Vedoucí pracovník č. 14 982 230 Kč 81 853 Kč
Vedoucí pracovník č. 15 1 042 386 Kč 86 866 Kč
Vedoucí pracovník č. 16 1 042 938 Kč 86 912 Kč
Vedoucí pracovník č. 17 971 441 Kč 80 953 Kč
Vedoucí pracovník č. 18 949 928 Kč 79 161 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 505 278 Kč 125 440 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 186 377 Kč 98 865 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 244 122 Kč 103 677 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 1 089 066 Kč 90 756 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 1 057 365 Kč 88 114 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 1 039 469 Kč 86 622 Kč
Vedoucí pracovník č. 8 1 013 159 Kč 84 430 Kč
Vedoucí pracovník č. 9 1 107 924 Kč 92 327 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 054 364 Kč 87 864 Kč
Vedoucí pracovník č. 10 882 440 Kč 73 537 Kč
Vedoucí pracovník č. 11 879 932 Kč 73 328 Kč
Vedoucí pracovník č. 12 991 433 Kč 82 619 Kč
Vedoucí pracovník č. 13 903 507 Kč 75 292 Kč
Vedoucí pracovník č. 15 922 427 Kč 76 869 Kč
Vedoucí pracovník č. 16 952 922 Kč 79 410 Kč
Vedoucí pracovník č. 17 909 383 Kč 75 782 Kč
Vedoucí pracovník č. 18 987 904 Kč 82 325 Kč
Vedoucí pracovník č. 19 1 261 215 Kč 105 101 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 001 650 Kč 83 471 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 970 467 Kč 80 872 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 309 275 Kč 109 106 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 979 221 Kč 81 602 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 916 093 Kč 76 341 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 987 957 Kč 82 330 Kč
Vedoucí pracovník č. 8 1 675 406 Kč 139 617 Kč
Vedoucí pracovník č. 9 1 134 022 Kč 94 502 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 445 153 Kč 120 429 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 831 900 Kč 103 988 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 111 793 Kč 92 649 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 070 402 Kč 89 200 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 14 941 322 Kč 78 444 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Centrum pro regionální rozvoj České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Centrum pro regionální rozvoj České republiky