Manažerské platy ve veřejné správě vyšší než průměrný plat v ČR za rok 2023

Informace o manažerských platech a odměnách vedoucích úřadů, státních podniků či příspěvkových organizací za rok 2023.

Zajímají vás také nejvyšší platy ve veřejné správě?

Průměrný plat v Q4 2023 podle ČSÚ v Q4 2023 byl 46 013 Kč hrubého.

Rozsah zobrazovaných platů manažerů ve veřejné správě je od průměrného platu (46 013 Kč) po dvojnásobek průměrného platu (92 026 Kč).

Pozice Organizace Měsíční plat v 2023 Nefinanční odměna
Vedoucí pracovník č. 20 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 91 919 Kč
Náměstek/náměstkyně (E) Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 91 871 Kč
Náměstek 2 VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 91 840 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Náměstek ředitele C Národní hřebčín Kladruby nad Labem 91 803 Kč vozidlo k soukromým účelům
Reditel ČRA Česká rozvojová agentura 91 778 Kč
Vedoucí inspektor oblastního inspektorátu 1 Státní úřad inspekce práce 91 721 Kč
vedoucí pozice č. 1 Moravský zemský archiv v Brně 91 711 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 91 563 Kč
Ředitel/ka (K) Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 91 509 Kč
Vedoucí zaměstnanec 9 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 91 415 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 91 414 Kč
Ředitel 2 Státní veterinární správa 91 389 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 2 Česká agentura na podporu obchodu 91 325 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 91 321 Kč
Vedoucí pracovník č. 16 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 91 310 Kč
Manažer/ka 4 Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 91 289 Kč notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 15 Fakultní nemocnice v Motole 91 269 Kč služební telefon
Soudce 11 Okresní soud Praha - východ 91 259 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 91 255 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel odboru 6 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 91 182 Kč 0
Vedoucí inspektor oblastního inspektorátu 2 Státní úřad inspekce práce 91 126 Kč
Ředitel věznice 30 Vězeňská služba České republiky 91 110 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 91 107 Kč
Náměstek/náměstkyně generálního ředitele 4 b Národní muzeum v přírodě 91 022 Kč
Člen vedení 5 Fakultní nemocnice Brno 91 020 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 91 017 Kč
Vedoucí pozice 37 Česká správa sociálního zabezpečení 90 995 Kč
Vedoucí pracovník č. 15 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 90 905 Kč
Ředitel odboru 7 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 90 862 Kč mobilní telefon
Ř 6 Ministerstvo zahraničních věcí 90 793 Kč
Ředitel 32 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 90 769 Kč
Generální komisař Česká centra 90 730 Kč mobil, NB
vedoucí 12 Státní oblastní archiv v Třeboni 90 708 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele 2 OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 90 675 Kč mob. tel., noteebook, služ. auto, řidič v případě potřeby, FKSP
Ředitel Odboru památkové péče Kancelář prezidenta republiky 90 668 Kč
Vedoucí úseku 2 Správa úložišť radioaktivních odpadů 90 572 Kč nejsou poskytovány
Vedoucí výzkumného programu 2 Národní ústav duševního zdraví 90 491 Kč
ředitel odboru 14 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 90 489 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí sekce DZS C Dům zahraniční spolupráce 90 420 Kč 0
ředitel odboru 5 Česká obchodní inspekce 90 364 Kč
Vedoucí pracovník FNUSA 5 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 90 323 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel Smart Ticketing s.r.o. 90 250 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 6 Vězeňská služba České republiky 90 243 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 03 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 90 207 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Vedoucí pracovník č. 6 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 90 148 Kč xxx
Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1 Státní oblastní archiv v Plzni 90 127 Kč ne
Vedoucí oddělení 2 Česká rozvojová agentura 90 073 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 90 026 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitelka organizace Zařízení služeb MZe s.p.o. 89 974 Kč Služební mobil
Vedoucí pozice 32 Česká správa sociálního zabezpečení 89 945 Kč
ředitel odboru 15 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 89 927 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka (D) Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 89 901 Kč
Ředitel Národní lékařská knihovna 89 842 Kč
Náměstek a Vedoucí odboru NTK B Národní technická knihovna 89 706 Kč mobilní telefon
vedoucí 2 Státní oblastní archiv v Třeboni 89 696 Kč
Ředitel odboru 6 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 89 500 Kč
Vedoucí inspektor oblastního inspektorátu 8 Státní úřad inspekce práce 89 433 Kč
Ředitel 9 Státní veterinární správa 89 426 Kč NB, mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně pro výzkum Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 89 418 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 1 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 89 368 Kč nemá
Vedoucí inspektor oblastního inspektorátu 7 Státní úřad inspekce práce 89 345 Kč
Náměstek ředitele D Národní hřebčín Kladruby nad Labem 89 331 Kč vozidlo k soukromým účelům
Pozice pověřená řízením ÚÚR Ústav územního rozvoje 89 305 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 89 301 Kč
Ředitel odboru 6 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 89 286 Kč Mobilní telefon
Vedoucí inspektor oblastního inspektorátu 3 Státní úřad inspekce práce 89 277 Kč
ředitel odboru 8 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 89 270 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník č. 8 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 89 114 Kč
Zástupce ředitele / Vedoucí centra I. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 89 098 Kč
Ředitel/ka SOA Státní oblastní archiv v Hradci Králové 89 065 Kč
ředitel odboru 7 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 88 931 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka odboru Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 88 814 Kč 0
Ředitel odboru 6 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 88 806 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví 88 725 Kč
Ředitel/ka Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 88 721 Kč
Vedoucí úřadu Úřad Národní rozpočtové rady 88 708 Kč
Vedoucí pracovník č. 12 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 88 699 Kč
Vedoucí inspektor oblastního inspektorátu 4 Státní úřad inspekce práce 88 666 Kč
Člen/členka předsednictva 3 Technologická agentura ČR 88 629 Kč
Ředitel/ka 11 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 88 597 Kč ---
Vedoucí Centra 4 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 88 463 Kč -
Vedoucí pracovník č. 9 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 88 226 Kč
Náměstek ředitele 2 Státní veterinární ústav Praha 88 225 Kč žádný bonus
Ředitel odboru 19 / Ministerstvo spravedlnosti 88 207 Kč
ředitel odboru 10 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 88 141 Kč mobilní telefon, notebook
zástupce ředitele 1 Státní veterinární ústav Jihlava 88 099 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 11 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 87 966 Kč
Ředitel věznice 32 Vězeňská služba České republiky 87 944 Kč
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 87 817 Kč 0
Řídící funkce 10 Český hydrometeorologický ústav 87 799 Kč mobilní telefon
Soudce 17 Okresní soud Praha - východ 87 778 Kč
Ředitel/ka odboru 1 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 87 718 Kč NE
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví 87 682 Kč
Ředitel/ka 3 Česká filharmonie 87 652 Kč mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně generálního ředitele 1 Národní muzeum v přírodě 87 617 Kč
Vedoucí pozice 15. (I) Český telekomunikační úřad 87 549 Kč mobilní telefon
Vedoucí inspektor oblastního inspektorátu 6 Státní úřad inspekce práce 87 527 Kč
Ředitel 14 Státní veterinární správa 87 526 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 87 493 Kč 0
1 Ředitel archivu Státní oblastní archiv v Praze 87 410 Kč
Vedoucí pozice 9 Česká správa sociálního zabezpečení 87 342 Kč
Vedoucí sekce DZS A/2 Dům zahraniční spolupráce 87 342 Kč 0
Náměstek 1 Probační a mediační služba 87 246 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 7 Státní zdravotní ústav 87 230 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel věznice 3 Vězeňská služba České republiky 87 203 Kč
Náměstek 1 VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 87 164 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 13 Vězeňská služba České republiky 87 116 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele pro střední policejní vzdělávání Sokolov Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 87 085 Kč služební telefon, služební notebook
Ředitel sekce 3 Agentura pro podnikání a inovace 87 063 Kč
Řídící pozice 7 Ústav zemědělské ekonomiky a informací 87 030 Kč
ředitel odboru 13 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 86 944 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 5 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 86 915 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí sekce DZS B/2 Dům zahraniční spolupráce 86 834 Kč 0
Ředitel sekce Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 86 715 Kč
Ředitel odboru 8 Český úřad zeměměřický a katastrální 86 708 Kč
Ředitel sekce IV. Národní galerie v Praze 86 523 Kč
Vedoucí pozice 31 Česká správa sociálního zabezpečení 86 473 Kč
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 86 436 Kč
ředitel odboru 3 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 86 400 Kč mobilní telefon, notebook
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví 86 341 Kč
Člen vedení 13 Fakultní nemocnice Brno 86 329 Kč
Vedoucí pracovník č. 19 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 86 316 Kč
Vedoucí zaměstnanec 5 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 86 252 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí pracovník č. 9 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 86 239 Kč xxx
Vedoucí pozice 39 Česká správa sociálního zabezpečení 86 189 Kč
Vedoucí pracovník 3 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 86 027 Kč
Vedoucí oddělení 7 Česká školní inspekce 86 025 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 86 010 Kč
Ředitel odboru 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 85 840 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 85 727 Kč 0
Ředitel ÚOP 1 Národní památkový ústav 85 590 Kč mobilní telefón
Vedoucí pozice 43 Česká správa sociálního zabezpečení 85 548 Kč
Vedoucí sekce DZS E Dům zahraniční spolupráce 85 508 Kč 0
Řídící funkce 11 Český hydrometeorologický ústav 85 483 Kč mobilní telefon
Řídící pracovník 10 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 85 474 Kč NE
Vedoucí pracovník č. 11 Fakultní nemocnice v Motole 85 401 Kč služební telefon
Náčelník oblasti 2 Horská služba ČR, o.p.s. 85 327 Kč
Vedoucí pozice 27 Česká správa sociálního zabezpečení 85 151 Kč
Ředitel Správa Národního parku Podyjí 85 130 Kč
Ředitel/ka 2 Státní ústav pro kontrolu léčiv 85 073 Kč 0
ředitel odboru 21 b Úřad vlády České republiky 85 054 Kč
Vedoucí oddělení 5 Český úřad zeměměřický a katastrální 85 027 Kč
zástupce ředitele 2 Státní veterinární ústav Jihlava 84 952 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 2 Český hydrometeorologický ústav 84 904 Kč mobilní telefon
ředitel odboru 14 b Úřad vlády České republiky 84 826 Kč
Ředitel - vedoucí úřadu 2 Archiv bezpečnostních složek 84 720 Kč mobilní telefon
Zástupce/zástupkyně ředitele pro vzdělávání a výchovu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 84 707 Kč služební telefon, služební notebook
Náměstek ředitele 1 Státní veterinární ústav Praha 84 669 Kč žádný bonus
Vedoucí sekce Moravská zemská knihovna v Brně 84 507 Kč 0
Náměstek 2 Probační a mediační služba 84 421 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 14 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 84 396 Kč
Vedoucí pracovník č. 12 Fakultní nemocnice v Motole 84 395 Kč služební telefon
Vedoucí odboru 8 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 84 366 Kč neposkytovány
Ředitel odboru 7 Ministerstvo spravedlnosti 84 200 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele 1 OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 84 173 Kč mob. tel., noteebook, služ. auto, řidič v případě potřeby, FKSP
Ředitel/ka sbírek a výzkumu Uměleckoprůmyslové museum v Praze 84 170 Kč
Náměstek ředitele 8 Ústav pro péči o matku a dítě 84 160 Kč
Ředitel/ka CASRI CASRI - Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu 84 091 Kč ne
Ředitel ÚOP 14 Národní památkový ústav 84 070 Kč mobilní telefón
Ředitel sekce OPVZ Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 83 970 Kč nezískává
Ředitel/ředitelka odboru 01 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 83 882 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Vedoucí odboru NTK F Národní technická knihovna 83 777 Kč mobilní telefon
ředitel odboru 9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 83 744 Kč mobilní telefon, notebook
Náměstek ředitele/ vedoucí odboru 2 Správa Národního parku Šumava 83 713 Kč Pozn: Soukromé používání služebního auta a mobilního telefonu není povoleno.
Vedoucí úseku 3 Správa úložišť radioaktivních odpadů 83 576 Kč nejsou poskytovány
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 83 532 Kč mobilní telefon
Vedoucí služebního úřadu SOALT Státní oblastní archiv v Litoměřicích 83 474 Kč
Vedoucí oddělení 1 Český úřad zeměměřický a katastrální 83 396 Kč
Ředitel sekce II. Národní galerie v Praze 83 374 Kč
Náměstek ředitele pro ekonomické řízení Vojenská nemocnice Brno 83 274 Kč mobilní telefon
Ředitel 3 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 83 203 Kč žádné
Náměstek ředitele 6 Ústav pro péči o matku a dítě 83 200 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL b Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 83 045 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 82 941 Kč
Vedoucí pracovník č. 18 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 82 923 Kč
Ředitel 3 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 82 899 Kč /
Vedoucí pracovník 2b Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 82 827 Kč
Náměstek pro rehabilitaci vědu a výzkum Rehabilitační ústav Kladruby 82 821 Kč
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 82 760 Kč
Vedoucí pozice 15. (II) Český telekomunikační úřad 82 743 Kč mobilní telefon
Náměstek / náměstkyně 5 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 82 737 Kč
Ředitel sekce OPVZ Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 82 733 Kč mobilní telefon
Náměstek pro kvalitu a ošetř. péči Rehabilitační ústav Kladruby 82 673 Kč
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 82 665 Kč
Vedoucí oddělení 4 SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 82 498 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Vedoucí pozice 4 Česká správa sociálního zabezpečení 82 482 Kč
Řídící pracovník 31 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 82 446 Kč NE
Vedoucí centra III. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 82 371 Kč
Ředitel 3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 82 337 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 6 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 82 272 Kč NE
Vedoucí oddělení 3 Státní pozemkový úřad 82 211 Kč
Náměstek 2 Technické muzeum v Brně 82 122 Kč mobilní telefon
Náměstek 1 Technické muzeum v Brně 82 088 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14 Státní oblastní archiv v Plzni 82 072 Kč ne
Ředitel Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 82 043 Kč 0
Ředitel odboru 6 Národní technické muzeum 81 921 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 81 858 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí pracovník č. 17 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 81 807 Kč
Ředitel ÚOP 3 Národní památkový ústav 81 764 Kč mobilní telefón
Ředitel č. 7 Drážní úřad 81 703 Kč
Vedoucí pracovník 2 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 81 677 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 81 479 Kč
Ředitel odboru 1 Ústav pro studium totalitních režimů 81 470 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka agentury Česká informační agentura životního prostředí 81 422 Kč Stravenky a příspěvek 3000,- z fondu FKSP.
Ředitel Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 81 408 Kč mobilní telefon
Ekonomický náměstek/náměstkyně Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 81 392 Kč
Ředitel odboru 1 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 81 314 Kč
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 81 313 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pracovník 1 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 81 234 Kč
Vedoucí SUZ MV 04/ vedoucí přímo řízeného oddělení Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 81 210 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
ředitel odboru 24 Úřad vlády České republiky 81 193 Kč
Vedoucí zaměstnanec 4 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 81 090 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí 5 Národní archiv 81 057 Kč ne
Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 81 049 Kč
ředitel Státní oblastní archiv v Třeboni 81 043 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 4 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 80 994 Kč NE
Ředitel/ředitelka odboru 05 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 80 993 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Náměstek 3 Probační a mediační služba 80 961 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 41 Česká správa sociálního zabezpečení 80 941 Kč
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 80 884 Kč
Náměstek ředitele B Národní hřebčín Kladruby nad Labem 80 786 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí pracovník č. 10 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 80 692 Kč xxx
Ředitel/ka TIČR Technická inspekce České republiky 80 689 Kč
Náměstek/náměstkyně generálního ředitele 3 Národní muzeum v přírodě 80 687 Kč
Ředitel odboru 1 Puncovní úřad 80 647 Kč 0
Ředitel ÚOP 13 Národní památkový ústav 80 581 Kč mobilní telefón
Ředitel ÚOP 10 Národní památkový ústav 80 576 Kč mobilní telefón
Vedoucí SUZ MV 06/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 80 559 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Ředitel ÚOP 7 Národní památkový ústav 80 421 Kč mobilní telefón
Ředitel odboru 11 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 80 266 Kč
vedoucí pozice č. 2 Moravský zemský archiv v Brně 80 262 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 Puncovní úřad 80 226 Kč 0
Řídící funkce 3 Český hydrometeorologický ústav 80 204 Kč mobilní telefon
Ředitel ÚOP 6 Národní památkový ústav 80 195 Kč mobilní telefón
Vedoucí úseku 4 Správa úložišť radioaktivních odpadů 80 187 Kč nejsou poskytovány
Řídící funkce 6 Český hydrometeorologický ústav 80 113 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka Vinařský fond 80 104 Kč vozidlo bez řidiče, 35 295
Náměstek/náměstkyně generálního ředitele 2 Národní muzeum v přírodě 80 084 Kč
Ředitel č. 5 Drážní úřad 80 064 Kč
Ředitel/ředitelka odboru 02 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 80 063 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Soudce 15 Okresní soud v Nymburce 80 050 Kč
Ředitel Česká akademie zemědělských věd, (ČAZV) 80 050 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 80 008 Kč 0
Ředitel odboru 1 Český úřad zeměměřický a katastrální 79 986 Kč
Náměstek ředitele A Národní hřebčín Kladruby nad Labem 79 970 Kč vozidlo k soukromým účelům
Řídící pracovník 1 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 79 893 Kč NE
Ředitel/ka pobočky 1 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 79 862 Kč
Vedoucí pozice 47 Česká správa sociálního zabezpečení 79 833 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 MV - generální ředitelství HZS ČR 79 833 Kč služební: notebook, mobilní telefon
Ředitel ÚOP 2 Národní památkový ústav 79 795 Kč mobilní telefón
Řídící pracovník 13 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 79 776 Kč NE
Řídící funkce 2 Správa jeskyní České republiky 79 737 Kč mobilní telefon - hovorné a data nad 1000 Kč hradí z vlast. prostředků
Vedoucí oddělení 4 Český úřad zeměměřický a katastrální 79 698 Kč
Ředitel Odboru zahraničního Kancelář prezidenta republiky 79 686 Kč
Vedoucí pozice 6. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 79 668 Kč
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 79 660 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 Národní muzeum 79 655 Kč služební mobil
Ředitel 1 Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 79 559 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
ředitel odboru pobočka Praha Státní plavební správa 79 546 Kč ne
Řídící pracovník 3 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 79 533 Kč NE
Ředitel ÚOP 5 Národní památkový ústav 79 488 Kč mobilní telefón
Vedoucí oddělení 9 Český úřad zeměměřický a katastrální 79 466 Kč
Vedoucí pozice 33 Česká správa sociálního zabezpečení 79 465 Kč
Ředitel/ka pobočky 2 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 79 195 Kč
Vedoucí pozice 38 Česká správa sociálního zabezpečení 79 002 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 8 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 78 985 Kč NE
Vedoucí SUZ MV 05/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 78 923 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 78 898 Kč Mobilní telefon
Ředitel 4 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 78 870 Kč /
ředitel odboru 12 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 78 863 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel 4 Kancelář prezidenta republiky 78 826 Kč
Náměstek ředitele/ vedoucí odboru 1 Správa Národního parku Šumava 78 760 Kč Pozn: Soukromé používání služebního auta a mobilního telefonu není povoleno.
Vedoucí výzkumného programu 1 Národní ústav duševního zdraví 78 585 Kč
Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 1 Muzeum umění Olomouc 78 449 Kč služební mobil, notebook
Ředitel/ka / vedoucí 5 Ministerstvo životního prostředí 78 445 Kč
Ředitel odboru 9 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 78 401 Kč
Ředitel ÚOP 9 Národní památkový ústav 78 392 Kč mobilní telefón
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 78 386 Kč
Náměstek/náměstkyně Moravská zemská knihovna v Brně 78 378 Kč 0
Ředitel odboru 7 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 78 338 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 10 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 78 195 Kč NE
Manažer/ka 2 Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 78 172 Kč notebook, mobilní telefon
Ředitel Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik 78 008 Kč
Zástupce ředitele Rehabilitační ústav Kladruby 77 974 Kč
Ředitel/ka odboru 1 Česká agentura na podporu obchodu 77 932 Kč
Ředitel/ka pobočky 7 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 77 902 Kč
Vedoucí sekce DZS A/1 Dům zahraniční spolupráce 77 853 Kč 0
Ředitel/ka Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 77 766 Kč
Ředitel odboru 1 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 77 753 Kč Mobilní telefon
Zástupce/zástupkyně ředitele Moravská zemská knihovna v Brně 77 732 Kč 0
Ředitel sekce Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 77 728 Kč
Vedoucí oddělení 18 Český úřad zeměměřický a katastrální 77 639 Kč
Ředitel/ka pobočky 5 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 77 626 Kč
Ředitel ÚOP 12 Národní památkový ústav 77 622 Kč mobilní telefón
Náměstek ředitele 1 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 77 490 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 15 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 77 457 Kč
Řídící pracovník 29 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 77 457 Kč NE
Ř 3 Ministerstvo zahraničních věcí 77 419 Kč
Náměstek ředitele Smart Ticketing s.r.o. 77 417 Kč vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí oddělení 20 Český úřad zeměměřický a katastrální 77 409 Kč
Vedoucí EKÚ 1 Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 77 273 Kč
Ředitel odboru 1 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 77 213 Kč
Ředitel/ka pobočky 3 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 77 152 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 3 Česká plemenářská inspekce 77 114 Kč
Ředitel odboru 7 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 77 111 Kč
Vedoucí oddělení 2 Český úřad zeměměřický a katastrální 77 097 Kč
Ředitel 2 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 77 045 Kč bez bonusů
Vedení 2 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 76 904 Kč
Ředitel 3 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 76 877 Kč bez bonusů
Další přímý podřízený vedoucí pracovník 3 Ministerstvo průmyslu a obchodu 76 681 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 Technické muzeum v Brně 76 617 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka pobočky 4 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 76 543 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele CZVV, ředitel/ka sekce D Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 76 520 Kč xxx
Vedoucí oddělení 6 Český úřad zeměměřický a katastrální 76 515 Kč
Ředitel odboru 4 Národní muzeum 76 490 Kč služební mobil
Zástupce ředitele archivu + ved. odd. č. 7 Státní oblastní archiv v Praze 76 458 Kč
Náměstek generálního ředitele 1 Národní technické muzeum 76 441 Kč
Zástupce ředitele archivu + ved. odd. č. 13 Státní oblastní archiv v Praze 76 409 Kč
Ředitel Odboru spisové a archivní služby Kancelář prezidenta republiky 76 373 Kč
Ředitel 1 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 76 190 Kč bez bonusů
Ředitel odboru 7 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 76 019 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 75 988 Kč
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví 75 952 Kč
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 75 899 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 7a ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 75 849 Kč NE
Ředitel odboru 1 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 75 837 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 5 b Vězeňská služba České republiky 75 827 Kč
Ředitel odboru 7 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 75 780 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 6 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 75 672 Kč mobilní telefon
Zástupce ředitele Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. 75 667 Kč
Ředitel odboru 6 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 75 652 Kč
Řídící pracovník 28 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 75 347 Kč NE
Řídící pracovník 36 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 75 286 Kč NE
Zástupce/zástupkyně ředitele Rejstřík trestů 75 256 Kč mobilní telefon, včetně SIM, notebook, stravenky
Ředitel ÚOP 4 Národní památkový ústav 75 201 Kč mobilní telefón
Ředitel odboru 12 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 75 200 Kč
Náměstek/náměstkyně pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči Rehabilitační ústav Hrabyně 75 131 Kč
Vedoucí pozice 35 Česká správa sociálního zabezpečení 75 096 Kč
Vedoucí SUZ MV 08/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 75 069 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 75 054 Kč
Ředitel č. 6 Drážní úřad 75 029 Kč
Vedoucí centra IV. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 74 968 Kč
Vedoucí pozice 26 Česká správa sociálního zabezpečení 74 949 Kč
Ředitel/ka pobočky 6 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 74 947 Kč
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 74 836 Kč nezískává
Ředitel/ka odboru 12 Vězeňská služba České republiky 74 818 Kč
Vedoucí pracovník č. 10 Fakultní nemocnice Plzeň 74 729 Kč mobilní telefon, benefity FKSP jako ostatní zaměstnanci FN
Vedoucí pracovník č. 21 Fakultní nemocnice v Motole 74 676 Kč služební telefon
Vedoucí OPVV, statut. zástupce Armádní Servisní, příspěvková organizace 74 434 Kč vozidlo bez řidiče , mobilní telefon
Ředitel odboru 16 Ministerstvo spravedlnosti 74 385 Kč
Vedoucí pozice 3. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 74 341 Kč
Vedoucí oddělení 13 Český úřad zeměměřický a katastrální 74 329 Kč
Ředitel odboru 1 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 74 272 Kč
Vedoucí oddělení 8 Český úřad zeměměřický a katastrální 74 238 Kč
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 74 169 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka / vedoucí 1 Ministerstvo životního prostředí 74 153 Kč
Vedoucí oddělení 2 Státní pozemkový úřad 74 091 Kč
Ředitel odboru 5 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 74 059 Kč
Vedoucí oddělení 3 Český úřad zeměměřický a katastrální 74 025 Kč
Vedoucí odboru NTK D Národní technická knihovna 73 957 Kč mobilní telefon
Ředitel 2 Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 73 941 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí zaměstnanec 4 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 73 851 Kč
Ředitel 6 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 73 718 Kč bez bonusů
Ředitel Muzeum Policie České republiky 73 662 Kč nemá
Ředitel/ka sekce A Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 73 616 Kč xxx
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 9a ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 73 393 Kč NE
Vedoucí oddělení 1 Archiv bezpečnostních složek 73 379 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 73 378 Kč nezískává
Vedoucí oddělení 9 Zemský archiv v Opavě 73 361 Kč
Ředitel/ka BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. 73 333 Kč
Vedoucí oddělení 11 Český úřad zeměměřický a katastrální 73 293 Kč
Zástupce/zástupkyně vedoucího služebního úřadu SOALT Státní oblastní archiv v Litoměřicích 73 260 Kč
Vedoucí oddělení 15 Český úřad zeměměřický a katastrální 73 237 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 2 Česká plemenářská inspekce 73 149 Kč
Ředitel 4 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 73 123 Kč bez bonusů
Ředitel KHS Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 73 092 Kč mobilní telefon
Vedoucí SUZ MV 13/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 73 068 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Provozně-ekonomický náměstek TIČR Technická inspekce České republiky 73 057 Kč
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 73 040 Kč
Ředitel/ka pobočky 9 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 72 970 Kč
Vedoucí SUZ MV 11/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 72 950 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí zaměstnanec 10 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 72 950 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 3 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 72 946 Kč NE
Ředitel/ka odboru 6 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 72 928 Kč NE
Ředitel/ka odboru 2 Česká agentura na podporu obchodu 72 896 Kč
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 72 879 Kč nezískává
Vedoucí pracovník č. 3 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 72 761 Kč xxx
Ředitel sekce Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 72 725 Kč
Ředitel sekce I. Národní galerie v Praze 72 701 Kč
Náměstek ředitele/ vedoucí odboru 3 Správa Národního parku Šumava 72 683 Kč Pozn: Soukromé používání služebního auta a mobilního telefonu není povoleno.
Ředitel 5 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 72 671 Kč /
Technický náměstek TIČR Technická inspekce České republiky 72 610 Kč
Ředitel/ka odboru 2 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 72 605 Kč NE
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 15 Státní oblastní archiv v Plzni 72 589 Kč ne
Vedoucí pozice 21 Česká správa sociálního zabezpečení 72 577 Kč
Vedoucí pracovník 6 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 72 450 Kč
Řídící funkce 3 Správa jeskyní České republiky 72 403 Kč mobilní telefon - hovorné a data nad 500 Kč hradí z vlast. prostředků
Ředitel/ka sekce C Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 72 358 Kč xxx
Náměstek ředitele/ vedoucí odboru 5 Správa Národního parku Šumava 72 344 Kč Pozn: Soukromé používání služebního auta a mobilního telefonu není povoleno.
Vedoucí pozice 23 Česká správa sociálního zabezpečení 72 331 Kč
Ředitel 5 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 72 300 Kč bez bonusů
Vedoucí zaměstnanec 7 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 72 199 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 72 093 Kč xxx
Vedoucí oddělení UDHPSH 1 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 72 015 Kč ne
Vedoucí pracovník 4 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 71 992 Kč
Vedoucí oddělení 10 Český úřad zeměměřický a katastrální 71 944 Kč
Vedoucí pracovník č. 14 Fakultní nemocnice v Motole 71 936 Kč služební telefon
Zástupce/zástupkyně ředitele pro jazykové a další vzdělávání Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 71 910 Kč služební telefon, služební notebook
Vedoucí 7 Národní archiv 71 793 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3 Státní oblastní archiv v Plzni 71 761 Kč ne
Ředitel 7 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 71 670 Kč /
Ředitel odboru 4 Úřad práce České republiky 71 609 Kč bez
Vedení 1 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 71 566 Kč
Ředitel č. 8 Drážní úřad 71 546 Kč
Ředitel 7 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 71 526 Kč bez bonusů
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 71 459 Kč
Vedoucí pozice 42 Česká správa sociálního zabezpečení 71 410 Kč
Ředitel odboru 2 Ústav pro studium totalitních režimů 71 360 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 71 341 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 71 317 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 1a ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 71 304 Kč NE
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 71 258 Kč nezískává
Náměstek 4 Probační a mediační služba 71 131 Kč mobilní telefon
Ředitel 9 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 70 941 Kč /
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 5a ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 70 830 Kč NE
Vedoucí sekce ekonomicko-provozní Zařízení služeb MZe s.p.o. 70 458 Kč Služební mobil
Vedoucí oddělení UDHPSH 2 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 70 391 Kč ne
Správní ředitel/ka Uměleckoprůmyslové museum v Praze 70 388 Kč
Ředitel 1 Ministerstvo vnitra 70 295 Kč služební vozidlo
Ředitel sbírky I. Národní galerie v Praze 70 276 Kč
Ředitel 2 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 70 268 Kč žádné
Vedoucí oddělení 3 Česká centra 70 190 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 8 Česká centra 70 179 Kč mobil, NB
Ředitel/ředitelka odboru 04 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 70 174 Kč organizace nepřiznává nefinanční bonusy
Vedoucí SUZ MV 16/ vedoucí odboru b Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 70 072 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
ředitel odboru pobočka Děčín Státní plavební správa 70 068 Kč ne
Náměstek ředitele Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 69 913 Kč vozidlo s přiděleným řidičem, mobilní telefon, NTB
Ředitel odboru 5 Národní muzeum 69 899 Kč služební mobil
Náměstek pro úsek ekonomický a technický Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 69 886 Kč nejsou
Vedoucí oddělení 4 Česká centra 69 839 Kč mobil, NB
Ředitel sbírky IV. Národní galerie v Praze 69 782 Kč
Ředitel sbírky V. Národní galerie v Praze 69 682 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 2 Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 69 660 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 69 650 Kč nezískává
Ředitel odboru 7 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 69 560 Kč nezískává
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 2 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 69 436 Kč NE
Ředitel/ka odboru SOALT 1 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 69 387 Kč
Ředitel/ka odboru SOALT 2 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 69 379 Kč
Ředitel / ředitelka Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky 69 371 Kč Mobilní telefon, tablet
Ředitel sbírky II. Národní galerie v Praze 69 317 Kč
Vedoucí odboru MUO 1 Muzeum umění Olomouc 69 316 Kč služební mobil, notebook
Vedoucí oddělení 17 Český úřad zeměměřický a katastrální 69 218 Kč
Ředitel č. 9 Drážní úřad 69 142 Kč
Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 2 Muzeum umění Olomouc 69 122 Kč služební mobil, notebook
Vedoucí pracovník č. 4 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 68 822 Kč xxx
Ředitel odboru 1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 68 764 Kč nezískává
vedoucí 16 Státní oblastní archiv v Třeboni 68 713 Kč
Vedoucí odboru 7 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 68 653 Kč neposkytovány
Ředitel/ka Akademi VS ČR Vězeňská služba České republiky 68 650 Kč
Řídící pracovník 11 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 68 565 Kč NE
Ředitel/ka Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 68 476 Kč
Náměstek / náměstkyně 6 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 68 401 Kč
Ředitel sbírky III. Národní galerie v Praze 68 366 Kč
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 68 353 Kč mobilní telefon
Zástupce/zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 68 248 Kč služební telefon, služební notebook
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10 Státní oblastní archiv v Plzni 68 219 Kč ne
Náčelník oblasti 6 Horská služba ČR, o.p.s. 68 108 Kč
Vedoucí odboru informatiky a správy aplikací B Rejstřík trestů 68 105 Kč mobilní telefon, včetně SIM, notebook, stravenky
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 68 070 Kč
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 68 020 Kč
Vedoucí oddělení 16 Zemský archiv v Opavě 67 835 Kč
Vedoucí úřadu Smart Ticketing s.r.o. 67 833 Kč mobilní telefon, služební byt
Náměstek generálního ředitele 2 Národní technické muzeum 67 833 Kč
Řídící pracovník 34 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 67 683 Kč NE
Vedoucí sekce 7 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 67 653 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 1 Česká plemenářská inspekce 67 644 Kč
Vedoucí oddělení 16 Český úřad zeměměřický a katastrální 67 501 Kč
Vedoucí odboru MUO 2 Muzeum umění Olomouc 67 494 Kč služební mobil, notebook
Náměstek/náměstkyně ředitele Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 67 410 Kč notebook, telefon
Náměstek ředitele/ vedoucí odboru 4 Správa Národního parku Šumava 67 333 Kč Pozn: Soukromé používání služebního auta a mobilního telefonu není povoleno.
Vedoucí oddělení 11 Česká centra 67 319 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 7 Český úřad zeměměřický a katastrální 67 310 Kč
Vedoucí oddělení 6 Česká centra 67 208 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 1 Česká rozvojová agentura 67 205 Kč
Vedoucí 11 Národní archiv 67 143 Kč ne
Vedoucí oddělení 14 Český úřad zeměměřický a katastrální 67 025 Kč
Vedoucí pracovník 5 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 67 021 Kč
Vedoucí odboru II. Národní galerie v Praze 66 933 Kč
Ředitel/ka organizační složky A Národní muzeum v přírodě 66 792 Kč
Řídící pracovník 17 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 66 752 Kč NE
Vedoucí oddělení 10 Zemský archiv v Opavě 66 654 Kč
Ředitel odboru 6 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 66 435 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 6 Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 66 430 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 10 Česká centra 66 292 Kč mobil, NB
vedoucí 7 Státní oblastní archiv v Třeboni 66 282 Kč
Vedoucí odboru NTK H Národní technická knihovna 66 242 Kč
Vedoucí SUZ MV 12/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 66 241 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
vedoucí pozice č. 3 Moravský zemský archiv v Brně 66 212 Kč mobilní telefon
Vedoucí SUZ MV 10/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 66 169 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Ředitel 4 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 66 152 Kč žádné
Řídící pracovník 33 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 66 147 Kč NE
ředitel odboru pobočka Přerov Státní plavební správa 66 080 Kč ne
Vedoucí pracovník 2a Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 65 939 Kč
Ředitel odboru 3 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 65 651 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 4 Archiv bezpečnostních složek 65 585 Kč mobilní telefon
Náměstek pro ekonomiku a provoz Léčebné lázně Lázně Kynžvart 65 584 Kč
Místopředseda/předsedkyně NSA 3 Národní sportovní agentura 65 535 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 Česká centra 65 506 Kč mobil, NB
Vedoucí odboru I. Národní galerie v Praze 65 470 Kč
Vedoucí EKÚ 2 Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 65 370 Kč
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 65 365 Kč Mobilní telefon
Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 3 Muzeum umění Olomouc 65 207 Kč služební mobil, notebook
Vedoucí 3 Národní archiv 65 124 Kč ne
Vedoucí oddělení 5 Česká centra 65 123 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení č. 5 Státní oblastní archiv v Praze 64 926 Kč
Náměstek ředitele 2 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 64 914 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 Archiv bezpečnostních složek 64 877 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka pobočky 8 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 64 868 Kč
Soudce 26 Okresní soud Praha - východ 64 745 Kč
Řídící pracovník 38 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 64 649 Kč NE
Ředitel/ka odboru péče o ekosystémy Správa Národního parku České Švýcarsko 64 618 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Vedoucí oddělení 19 Zemský archiv v Opavě 64 253 Kč
Vedoucí pozice 24 Česká správa sociálního zabezpečení 64 184 Kč
Vedoucí oddělení 2 Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 64 099 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 7 Zemský archiv v Opavě 64 005 Kč
Vedoucí SUZ MV 14/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 63 935 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1 Státní oblastní archiv v Plzni 63 813 Kč ne
Zástupce/zástupkyně ředitele 3 OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 63 744 Kč mob. tel., noteebook, služ. auto, řidič v případě potřeby, FKSP
Ředitel 8 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 63 571 Kč /
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4 Státní oblastní archiv v Plzni 63 563 Kč ne
Vedoucí oddělení 3 Ústav územního rozvoje 63 421 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8 Státní oblastní archiv v Plzni 63 412 Kč ne
Vedoucí oddělení 13 Zemský archiv v Opavě 63 401 Kč
Vedoucí SUZ MV 16/ vedoucí odboru a Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 63 267 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí 4 Národní archiv 63 178 Kč ne
vedoucí pozice č. 4 Moravský zemský archiv v Brně 63 166 Kč mobilní telefon
Ředitel ÚOP 8 Národní památkový ústav 63 149 Kč mobilní telefón
Ředitel/ka odboru 3 ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 63 119 Kč NE
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT1 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 63 110 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9 Státní oblastní archiv v Plzni 63 109 Kč ne
Ředitel odboru 4 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 63 001 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 13 Fakultní nemocnice v Motole 62 877 Kč služební telefon
Vedoucí pracovník č. 7 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 62 817 Kč xxx
Ředitel odboru 6 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 62 733 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 44 Česká správa sociálního zabezpečení 62 718 Kč
Vedoucí oddělení 18 Zemský archiv v Opavě 62 655 Kč
Ředitel 6 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 62 629 Kč /
Vedoucí pracovník č. 10 Fakultní nemocnice v Motole 62 611 Kč služební telefon
Vedoucí oddělení 8 Zemský archiv v Opavě 62 505 Kč
Vedoucí oddělení 2 Zemský archiv v Opavě 62 449 Kč
Řídící pracovník 23 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 62 444 Kč NE
Ředitel odboru 1 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 62 439 Kč mobilní telefon
Řídící pracovník 15 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 62 346 Kč NE
Vedoucí odboru 5 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 62 287 Kč neposkytovány
vedoucí pozice č. 5 Moravský zemský archiv v Brně 62 252 Kč mobilní telefon
Osoba pověřená výkonem funkce ekonomického náměstka Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 62 195 Kč ne
Ředitel odboru 5 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 62 164 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení č. 17 Státní oblastní archiv v Praze 62 127 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6 Státní oblastní archiv v Plzni 62 120 Kč ne
Manažer/ka 5 Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 62 037 Kč notebook, mobilní telefon
Vedoucí oddělení č. 7 b Státní oblastní archiv v Praze 62 020 Kč
Pozice ředitel ÚÚR Ústav územního rozvoje 61 728 Kč
Řídící pracovník 16 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 61 572 Kč NE
Vedoucí PTÚ Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 61 562 Kč
Řídící pracovník 40 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 61 544 Kč NE
vedoucí 15 Státní oblastní archiv v Třeboni 61 540 Kč
Oddělení organizační, právní a personální Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 61 437 Kč
Náměstek-vedoucí ekonomického odboru Justiční akademie 61 373 Kč
Řídící pracovník 19 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 61 302 Kč NE
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7 Státní oblastní archiv v Plzni 61 263 Kč ne
vedoucí 14 Státní oblastní archiv v Třeboni 61 249 Kč
Vedoucí 8 Národní archiv 61 226 Kč ne
vedoucí pozice č. 22 Moravský zemský archiv v Brně 61 204 Kč mobilní telefon
Řídící pracovník 14 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 61 193 Kč NE
Ředitel/ka knihovny Uměleckoprůmyslové museum v Praze 61 152 Kč
Vedoucí 1 Národní archiv 60 954 Kč ne
Náměstek generálního ředitele 3 Národní technické muzeum 60 893 Kč
Řídící pracovník 21 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 60 812 Kč NE
Řídící pracovník 26 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 60 759 Kč NE
Vedoucí oddělení 1 Státní pozemkový úřad 60 758 Kč
Vedoucí oddělení 17 Zemský archiv v Opavě 60 593 Kč
Vedoucí oddělení 3 Zemský archiv v Opavě 60 533 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 12 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 60 439 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT 2 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 60 423 Kč
Náměstek/náměstkyně generálního ředitele 4 a Národní muzeum v přírodě 60 354 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12 Státní oblastní archiv v Plzni 60 332 Kč ne
vedoucí pozice č. 6 Moravský zemský archiv v Brně 60 326 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 7 Archiv bezpečnostních složek 60 217 Kč
Vedoucí SUZ MV 09/ vedoucí přímo řízeného oddělení Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 60 023 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 1 Česká pošta, s.p. 60 000 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 2 Česká pošta, s.p. 60 000 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 3 Česká pošta, s.p. 60 000 Kč
Náměstek ředitele 1 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 59 942 Kč služební vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Vedoucí 6 Národní archiv 59 887 Kč ne
Vedoucí oddělení 8 Archiv bezpečnostních složek 59 884 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13 Státní oblastní archiv v Plzni 59 876 Kč ne
Vedoucí odboru 6 Národní technické muzeum 59 874 Kč
Náměstek ředitele 2 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 59 861 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 12 Zemský archiv v Opavě 59 823 Kč
Náměstek ředitele 3 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 59 799 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11 Státní oblastní archiv v Plzni 59 759 Kč ne
Vedoucí oddělení SAOLT 9 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 59 699 Kč
Vedoucí odboru vnitřních věcí a ekonomických Rejstřík trestů 59 669 Kč notebook, stravenky
Řídící pracovník 25 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 59 509 Kč NE
Řídící pracovník 27 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 59 347 Kč NE
Vedoucí oddělení 1 Česká centra 59 334 Kč mobil, NB
vedoucí pozice č. 8 Moravský zemský archiv v Brně 59 298 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení č. 19 Státní oblastní archiv v Praze 59 262 Kč
vedoucí pozice č. 9 Moravský zemský archiv v Brně 59 210 Kč mobilní telefon
vedoucí pozice č. 7 Moravský zemský archiv v Brně 59 161 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení č. 10 Státní oblastní archiv v Praze 59 081 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 7 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 59 061 Kč
Vedoucí SUZ MV 15/ vedoucí odboru Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 58 952 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí odboru evidence Rejstřík trestů 58 870 Kč mobilní telefon, včetně SIM, notebook, stravenky
Ředitel/ka odboru ochrany přírody Správa Národního parku České Švýcarsko 58 780 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
vedoucí pozice č. 10 Moravský zemský archiv v Brně 58 727 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 Ústav územního rozvoje 58 635 Kč
Vedoucí oddělení 19 Český úřad zeměměřický a katastrální 58 612 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 1 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 58 558 Kč
Řídící pracovník 2 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 58 522 Kč NE
Vedoucí oddělení 9 Česká centra 58 499 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení č. 18 Státní oblastní archiv v Praze 58 489 Kč
Vedoucí oddělení 21 Zemský archiv v Opavě 58 400 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 5 Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 58 206 Kč mobilní telefon
Vedoucí sekce 6 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 58 144 Kč
Vedoucí sekce 5 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 58 013 Kč
Vedoucí oddělení č. 14 a Státní oblastní archiv v Praze 57 961 Kč
vedoucí pozice č. 11 Moravský zemský archiv v Brně 57 945 Kč mobilní telefon
vedoucí pozice č. 13 Moravský zemský archiv v Brně 57 943 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 8 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 57 927 Kč nemá
Vedoucí sekce 10 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 57 826 Kč
Vedoucí sekce 1 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 57 755 Kč
Ředitel/ka sekce B Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 57 749 Kč xxx
vedoucí pozice č. 14 Moravský zemský archiv v Brně 57 748 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení SOALT 8 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 57 742 Kč
Vedoucí oddělení č. 6 Státní oblastní archiv v Praze 57 706 Kč
Vedoucí sekce gastronomie Zařízení služeb MZe s.p.o. 57 557 Kč Služební mobil
Ředitel/ka odboru ekonomiky Správa Národního parku České Švýcarsko 57 491 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Vedoucí oddělení SOALT 6 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 57 487 Kč
vedoucí pozice č. 12 Moravský zemský archiv v Brně 57 394 Kč mobilní telefon
Řídící pracovník 32 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 57 211 Kč NE
Řídící pracovník 30 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 57 110 Kč NE
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2 Státní oblastní archiv v Plzni 57 044 Kč ne
vedoucí pozice č. 16 Moravský zemský archiv v Brně 56 994 Kč mobilní telefon
vedoucí pozice č. 18 Moravský zemský archiv v Brně 56 991 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru 7 Národní technické muzeum 56 976 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 3 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 56 971 Kč
Ředitel odboru 2 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 56 964 Kč
Vedoucí oddělení 14 Zemský archiv v Opavě 56 920 Kč
Vedoucí sekce 9 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 56 900 Kč
Řídící pracovník 37 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 56 782 Kč NE
Ředitel odboru 4 Národní technické muzeum 56 774 Kč
Vedoucí oddělení 4 Zemský archiv v Opavě 56 749 Kč
vedoucí 9 Státní oblastní archiv v Třeboni 56 703 Kč
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 56 599 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 7 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 56 521 Kč nemá
Manažer/ka 3 Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 56 507 Kč notebook, mobilní telefon
vedoucí pozice č. 17 Moravský zemský archiv v Brně 56 431 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru 5 Národní technické muzeum 56 311 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 4 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 56 305 Kč
Vedoucí 9 Národní archiv 56 263 Kč ne
Vedoucí sekce 3 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 56 205 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 7 Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 56 107 Kč mobilní telefon
Vedoucí sekce 8 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 56 055 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně NZM č. 1 Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 55 988 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru veřejných vztahů Správa Národního parku České Švýcarsko 55 940 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
Vedoucí oddělení č.1 Státní oblastní archiv v Praze 55 917 Kč
vedoucí 10 Státní oblastní archiv v Třeboni 55 865 Kč
Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 55 850 Kč nejsou
Ředitel odboru 3 Národní technické muzeum 55 807 Kč
Řídící pracovník 22 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 55 794 Kč NE
Vedoucí oddělení č. 12 Státní oblastní archiv v Praze 55 634 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 9 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 55 620 Kč nemá
Vedoucí oddělení SOALT 13 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 55 582 Kč
Vedoucí 1 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 55 574 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení č. 16 Státní oblastní archiv v Praze 55 542 Kč
Vedoucí oddělení č. 7 a Státní oblastní archiv v Praze 55 333 Kč
Řídící pracovník 24 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 55 324 Kč NE
vedoucí 3 Státní oblastní archiv v Třeboni 55 158 Kč
Vedoucí sekce 2 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 55 118 Kč
vedoucí 8 Státní oblastní archiv v Třeboni 54 981 Kč
Řídící pracovník 18 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 54 894 Kč NE
Vedoucí oddělení 15 Zemský archiv v Opavě 54 866 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 4 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 54 491 Kč nemá
Ředitel odboru 5 Národní technické muzeum 54 465 Kč
Náměstek ředitele 3 Ústav pro péči o matku a dítě 54 446 Kč
Vedoucí sekretariátu VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 54 355 Kč
Ředitel odboru 2 Národní technické muzeum 54 350 Kč
vedoucí pozice č. 21 Moravský zemský archiv v Brně 54 291 Kč mobilní telefon
Vedoucí ZDRÚ Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 54 283 Kč
Řídící pracovník 35 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 54 255 Kč NE
Vedoucí oddělení SOALT 2 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 54 214 Kč
Náměstek ředitele / vedoucí odboru 3 Správa Národního parku Podyjí 54 167 Kč
Vedoucí oddělení 3 Česká rozvojová agentura 54 166 Kč
Vedoucí oddělení č.13 Státní oblastní archiv v Praze 54 067 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 3 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 54 058 Kč nemá
vedoucí 11 Státní oblastní archiv v Třeboni 54 048 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 14 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 54 033 Kč
Řídící pracovník 39 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 53 944 Kč NE
Ředitel/ka organizační složky B Národní muzeum v přírodě 53 936 Kč
Ředitel odboru 1 Národní technické muzeum 53 904 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 53 862 Kč xxx
Vedoucí oddělení redakce Česká akademie zemědělských věd, (ČAZV) 53 663 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 6 Česká rozvojová agentura 53 626 Kč
Vedoucí oddělení 2 Archiv bezpečnostních složek 53 558 Kč mobilní telefon
Vedoucí odboru 4 Národní technické muzeum 53 460 Kč
Náměstek ředitele / vedoucí odboru 2 Správa Národního parku Podyjí 53 452 Kč
Vedoucí oddělení č. 9 Státní oblastní archiv v Praze 53 441 Kč
Ředitel / vedoucí 3 Nejvyšší soud 53 393 Kč
vedoucí 5 Státní oblastní archiv v Třeboni 53 304 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 2 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 53 304 Kč nemá
Vedoucí oddělení 6 Archiv bezpečnostních složek 53 231 Kč
Vedoucí oddělení č. 11 Státní oblastní archiv v Praze 53 178 Kč
Vedoucí odboru 1 Národní technické muzeum 53 077 Kč
Vedoucí oddělení 2 Ústav územního rozvoje 53 057 Kč
Náměstek ředitele 3 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 52 875 Kč mobilní telefon, služební byt
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 5 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 52 697 Kč nemá
Vedoucí oddělení č. 2 Státní oblastní archiv v Praze 52 572 Kč
Řídící pracovník 4 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 52 458 Kč NE
Vedoucí oddělení 11 Zemský archiv v Opavě 52 424 Kč
Vedoucí sekce 4 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 52 413 Kč
Vedoucí oddělení č. 4 Státní oblastní archiv v Praze 52 290 Kč
Vedoucí oddělení č. 15 Státní oblastní archiv v Praze 52 151 Kč
Vedoucí organizační složky C Národní muzeum v přírodě 52 044 Kč
Vedoucí oddělení č. 14 b Státní oblastní archiv v Praze 51 987 Kč
vedoucí pozice č. 19 Moravský zemský archiv v Brně 51 790 Kč mobilní telefon
Náměstek generálního ředitele 4 Národní technické muzeum 51 788 Kč
Oddělení PR, redakce a knihovny Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 51 425 Kč
4. vedoucí oddělení Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 51 395 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon
Vedoucí oddělení č. 8 Státní oblastní archiv v Praze 51 356 Kč
Vedoucí sekce 12 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 51 135 Kč
Vedoucí oddělení 1 Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 51 126 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
3. vedoucí oddělení Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 50 828 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon
vedoucí 13 Státní oblastní archiv v Třeboni 50 728 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 5 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 50 724 Kč
Vedoucí 10 Národní archiv 50 629 Kč ne
Vedoucí pracovník č. 1 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 50 628 Kč xxx
Vedoucí odboru 3 Národní technické muzeum 50 503 Kč
Vedoucí odboru 2 Národní technické muzeum 50 405 Kč
Vedoucí oddělení 12 Český úřad zeměměřický a katastrální 50 217 Kč
Vedoucí oddělení 4 Česká rozvojová agentura 50 002 Kč
Vedoucí oddělení č. 3 Státní oblastní archiv v Praze 49 877 Kč
vedoucí pozice č. 20 Moravský zemský archiv v Brně 49 850 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 5 Česká rozvojová agentura 49 462 Kč
vedoucí 4 Státní oblastní archiv v Třeboni 49 300 Kč
Vedoucí oddělení 7 Česká centra 49 276 Kč mobil, NB
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně č. 6 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 49 229 Kč nemá
Vedoucí 2 Národní archiv 49 060 Kč ne
Vedoucí oddělení 5 Archiv bezpečnostních složek 49 047 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 20 Zemský archiv v Opavě 48 380 Kč
Vedoucí oddělení sbírek Muzeum Policie České republiky 48 350 Kč nemá
Interní auditor Státní oblastní archiv v Praze 48 248 Kč
Vedoucí 2 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 47 985 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení kanceláře ředitele II. Správa Národního parku České Švýcarsko 47 575 Kč vozidlo ke služebním účelům bez řidiče, MT
vedoucí 6 Státní oblastní archiv v Třeboni 47 527 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 10 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 47 439 Kč
Vedoucí centra 1 Národní technické muzeum 47 408 Kč
Osoba pověřená výkonem funkce provozního náměstka Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 47 388 Kč mobilní telefon
1. vedoucí oddělení Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 46 782 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon
Vedoucí oddělení 1 Zemský archiv v Opavě 46 465 Kč
Vedoucí sekce 11 VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 46 434 Kč
2. vedoucí oddělení Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 46 299 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5 Státní oblastní archiv v Plzni 46 233 Kč ne
Náměstek-vedoucí odboru výchovy a vzdělávání Justiční akademie 46 232 Kč
Zobrazeno 764 platů z celkem 3494